Kategorija: Javne nabavke

ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 7/2020 Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом оригиналних резервних делова

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Позив за достављање понуда за одржавање возила у 2020 Конкурсна документација одржавање возила за 2020 Odluka o dodeli ugovora JN MV 7 2020


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН МВ 3/2020

Позив за достављање понуда за електричну енергију 2020 Конкурсна документација набавка електричне енергије за 2020 Odluka o dodeli ugovora za nabavku električne energije


ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ОП ЈН 5/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1.6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1.9 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.1 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.7 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.8 .Позив за достављање понуда за 2020 Конкурсна документација за намирнице за 2020 PITANJA i ODGOVORI I ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Opširnije


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 1/2020 Осигурање имовине и лица

Позив за испостављање понуде за осигурање имовуине и лица za 2020 Конкурсна документација осигурање имовине и лица за 2020 Odluka o dodeli ugovora osiguranje imovine i lica OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (1)


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 6/2020 Гориво за за моторна возила и за радне машине

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Позив за испостављање понуде за гориво за 2020 Конкурсна документација за гориво за 2020 Odluka o dodeli ugovora za gorivo


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 4/2020 Здравствена заштита запослених и анализе здравствене исправности намирница

Konkursna dokumentacija zdravstvena zaštita i analize за 2020 Poziv za ispostavljanje ponude za zdravstvenu zaštitu i analize за 2020 Odluka o dodeli ugovora zdravstvena zaštita zaposlenih i analize OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Godišnji plan javnih nabavki za 2020. godinu

Godišnji plan javnih nabavki za 2020. godinu


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ КОРИСНИКА ЈН МВ 2/2019

PITANJA i ODGOVORI I Izmene konkusne dokumentacije I Obaveštenje o produženju roka Конкурсна документација за материјал за одржавање чистоће 2019 -1 Позив за достављање понуда за материјал за одржавање чистоће 2019 Odluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Odluka o zaključenom ugovoru za montažu i ugradnju hladnjače

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Надоградња постојећег информационог система „Јединствени инфромациони систем установа социјалне заштите – ЈИСУСЗ, модул ФИНАНСИЈА“ ЈН МВ 10/2019

Позив за испостављање понуде за надоградњу постојећег ЈИСУСЗ конкурсна документација за надоградњу постојећег информационог система ЈИСУСЗ Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору


Facebook IconTwitter Icon