Kategorija: 2020

ЈАВНА НАБАВКА Радови на текућем одржавању објеката – замена кровног покривача на објектима у Дечјем селу – ОП ЈН 10/2020

Позив за достављање понуде радови на замени кровног покривача konkursna dokumentacija замена кровног покривача 2020


УСКЛАЂЕН ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Усклађен Годишњи план јавних набавки за 2020. годину са новим законом


ЈАВНА НАБАВКА ЛЕТОВАЊЕ ДЕЦЕ У 2020. Услуге хотелског смештаја ЈН МВ 8/2020

Позив за достављање понуда за летовање деце у 2020 Конкурсна документација летовање деце у 2020.


Jавнa набавкa радова на текућем одржавању објеката – набавка и уградња ПВЦ столарије

Конкурсна документација за радове за уградњу ПВЦ столарије 2020 Позив за доостављање понуде за радове на замени ПВЦ столарије 2020 Odluka o dodeli ugovora PVC OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 


ЈАВНА НАБАВКА ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ КОРИСНИКА ЈН МВ 2/2020

Позив за достављање понуда за материјал за одржавање чистоће 2020 Конкурсна документација за материјал за одржавање чистоће 2020  Odluka o dodeli ugovora


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 7/2020 Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом оригиналних резервних делова

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Позив за достављање понуда за одржавање возила у 2020 Конкурсна документација одржавање возила за 2020 Odluka o dodeli ugovora JN MV 7 2020


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН МВ 3/2020

Позив за достављање понуда за електричну енергију 2020 Конкурсна документација набавка електричне енергије за 2020 Odluka o dodeli ugovora za nabavku električne energije


ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ОП ЈН 5/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1.6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1.9 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.1 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.7 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.8 .Позив за достављање понуда за 2020 Конкурсна документација за намирнице за 2020 PITANJA i ODGOVORI I ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Opširnije


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 1/2020 Осигурање имовине и лица

Позив за испостављање понуде за осигурање имовуине и лица za 2020 Конкурсна документација осигурање имовине и лица за 2020 Odluka o dodeli ugovora osiguranje imovine i lica OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU (1)


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 6/2020 Гориво за за моторна возила и за радне машине

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Позив за испостављање понуде за гориво за 2020 Конкурсна документација за гориво за 2020 Odluka o dodeli ugovora za gorivo


Facebook IconTwitter Icon