Kategorija: Uncategorized

ЈАВНА НАБАВКА Радови на текућем одржавању објеката – замена кровног покривача на објектима у Дечјем селу – ОП ЈН 10/2020

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  Питања и одговори Измене конкурсне документације I ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РОКУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ODLUKA O DODELI UGOVORA


УСКЛАЂЕН ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Усклађен Годишњи план јавних набавки за 2020. годину са новим законом


ЈАВНА НАБАВКА ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ КОРИСНИКА ЈН МВ 2/2020

Позив за достављање понуда за материјал за одржавање чистоће 2020 Конкурсна документација за материјал за одржавање чистоће 2020  Odluka o dodeli ugovora


OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti


III Измене годишњег плана јавних набавки за 2019. годину

Plan JN za 2019.godinu


ЈН МВ 9/2019 Имплементација Софтвера –ЈИСУСЗ – МОДУЛ ФИНАНСИЈА“

Позив за испостављање понуде за имплементацију ЈИСУСЗ конкурсна документација за имплементацију ЈИСУСЗ


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН МВ 3/2019

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Odluka o dodeli ugovora za JN MV 3 2019 Позив за достављање понуда за електричну енергију 2019 Конкурсна документација набавка електричне енергије за 2019


Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan JN za 2018.


ЈАВНА НАБАВКА ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН МВ 9/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru projekti Odluka o dodeli ugovora Позив за испостављање понуде за izradu projekta Конкурсна документација за достављање понуде за израду пројекта


Facebook IconTwitter Icon