Дечије село данас

decije-selo-danas

У најлепшем делу старог парка Сремске Каменице, наслоњеним на обалу Дунава одабран је предиван простор на коме је изграђено посебно село. Природни амбијент, архитектонски уређен тако да ствара осећај парка природе са два низа сликовитих кућица црвених кровова поређаних у круг чине складну композицију села.

Бригу о деци свакодневно, 365 дана у години, воде васпитачи, неговатељице и стручни радници различитих профила (социјални радник, педагог, психолог, дефектолог..). Третман за дете планира се са заједно са Центрима за социјални рад. Од свог самог оснивања Дечије село од оснивање умрежено је у систем социјалне заштите Републике Србије.

Квалитетна заштита за децу подразумева мултисекторску сарадњу и мултидисциплинаран приступ уз укључивање других актера ван система социјалне заштите. У првом реду ту се укључују образовни и здравствени систем. Велики допринос стварању стимулативне средине дају различите невладине организације, на пример удружење “Кошница” које је за децу из села током година организовало часове пливања и клизања, као и летње кампове.
Живот, одрастање и рад са децом и младима одвија се на више локација.

 • У Сремској Каменици, на површини од 3ха националног парка Фрушка гора , смештено је 15 високостандардних објеката од којих је 12 кућа намењених за живет деца и млади, док су остали објекти намењени за рад Дечијег села.
  Организација рада је постављена на начин да је свака кућица посебна породица у којој су односи измедју деце- односи старијих и млађих браћа и сестара. Они се друже и међусобно помажу једни друге и после изласка из Дечјег села.
 • У урбаном делу града Новог Сада село поседује 6 конфорних станова и кућу са два стана. Тај простор је намењен младима који су на путу осамостаљивања, као и младима који студирају на универзитетима у граду. Сви наведени објекти који се налазе у оквиру издвојеног дела Дечијег села су добијени донаторским средствама или тестаменталним наслеђем. Овај Програм назван је ”Кућа на пола пута” и први је као такав осмишљен у нашој земљи.
  Поред наведних објеката за сместај и рад деце и запослених , Дечије Село поседује и викенд кућу недалеко од града која је намењена за програмске активности младих током целе године.

Кућа на пола пута

Програм “Кућа на пола пута” је један од најважнијих алтернативних програма заштите за младе који је Дечје село осмислило још 1995. године као одговор на питање где после завршетка професионалног оспособљавања и напуштања заштите. Овим програмом се омогућава младим особама које су дуго година боравиле у селу а завршили средњу школу или наставили школовање помогне да се постепено осамостале и преузму потпуну одговорност за самосталан живот. Концепт програма подразумева егзистенцијалну и психолошку подршку до самосталног организовања живота који се базира на вредностима сопственог рада.

Почело је скромно са једним станом који је био поклон, да би након тога подршком Међународне организације Дечијих села и грађана Новог Сада дошло до шест конфорних стамбених целина и једном кућом са две одвојене целине са укупним капацитетом од 28 места. Ови капацитети омогућавају младиима продужење боравка до две или три године, у зависности од њихових потреба.

Основне карактеристике програма “Кућа на пола пута”:

 • Млади су укључени у програм професионалне обуке које подразумева практично оспособљавање за самосталан живот.
 • Млади су укључени у активности за овладавањем важним прагматичним вештинама (полагање возачког испита, школе страних језика, школе компјутера) ради лакшег запошљавања али и другим активностима неопходним за самосталан живот.
 • Преношење и развијање модела социјалних и животних вештина на младе који се односе на планирање, правну регулативу, новчана средства, домаћинство, међусобне односе, посао и однос према себи.
 • Постизање динамичног баланса између слободе и одговорности
 • Егзистенцијална и психолошка подршка
 • Формирање социјалне мреже подршке и организована припрема за самосталан живот
 • Сарадња са локалном средином у вези запошљавања као и решавања правне регулативе
 • Саветодавни рад са младима док су у програму и по изласку из програма
 • Сарадња са послодавцима код којих су запослени
 
Facebook IconTwitter Icon