Јавна набавка намирница за 2014. годину

Отворени поступак

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације I

Питања и одговори I

Обавештење о продужену рока за отварање понуда

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Измене и допуне конкурсне документације II

Обавештење о продужења рока за отварање понуда II

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.1.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.2.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.3.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.4.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.5.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.6.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.7.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.8.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1.9.

 

Comments are closed.

Facebook IconTwitter Icon