Мисија

misija

Мисија коју се ова установа труди да оствари је да штићенике Дечијег села научи правим вредностима и оспособи их за даљи живот.

На путу одрастања сваког детета циљ је да са препозна и оснажи њихова унутрашња снага (способности, врлине, знања) и изгради преко потребна мрежа подршке за будућност.

Настоји се да изласком из Дечјег села, деца заувек изађу из система социјалне заштите.

Заједничким радом сви запослени се труде да се развије средина по мери детета. Средина која прати и реагује на њихове свакодневне потребе. Управо аутентичан оквир за рад, саткан од различитих програма и идеја, препознатљив је за Дечје село у Сремској Каменици.

Програмске активности намењене деци имају више циљева. Главни циљ је оснаживање и препознавање потреба и интересовања деце. Програмске активности на којима рада деца и запослени су:

  • секције,
  • креативне
  • рекреатвине
  • индивуалне и групне радионице.

Препознате снаге и интересовања деца често настављају да развијају различитим ангажовањем или школовањем у локалној заједници. Истанчан дух локалних партнера за потребе деце у Дечијем селу у многоме доприноси већем степену интеграције деце у друштвуи и омогућава им одрастање као и њиховим вршњацима. Програмске активности имају за циљ оснаживање неопходне мреже подршке које воде запослени у Дечјем селу.

Деца се традиционално укључују у програме стипендирања, кумства на даљину, што значи да људи из иностранства финансирају одређене потребе детета, класична кумства, различите интегративне садржаје у окружењу.. Овај вид подршке, годинама је негован И представља значајан материјални и социјални ресурс у период напуштања Дечјег села. Суштину ових програма чине, хумани људи ван установе који су препознали посвећеност запосних у њиховом раду и њихова жеља да приуште деци живот у лепшем свету. Поред људи који долазе ван установе суштину овог пројека чине И запослени који су у потпуности посвећени реализацији предвидјених активности.

Компанија Делта Холдинг развила је 2006.године програм назван “Фонд за будућност” са циљем да се деца без родитељског старања, смештена у установама социјалне заштите, мотивишу за професионално напредовање.

Најважнија идеја овог програма је да мотивише младе да се усавршавају на пословном нивоу и подржи њихово осамостаљивање по завршетку школовања и напуштања заштите када им је помоћ најпотребнија.

Програм обезбеђује младима двогодишњу едукацију и пословне програме, као и посете компанијама.

Након завршетка средње школе и програма пословне обуке организоване од стране Компаније Делта холдинг И кроз програма “фонд за будуцност” млади се према афинитетима које поседују/искажу и у складу са могућностима компанија омогућава запошљавање што уједно представља и последњи корак у оквиру овог програма.

 
Facebook IconTwitter Icon