Пројекти

projekti-decijeselo

Од текуће 2013. године се можемо похвалити чињеницом да је Нови Сад једини град који располаже иновативном али и најпотпунијом услугом у систему социјалне заштите, усмерену на подршку породици и превенцију издвајања деце из породица.

Програм подршке породици подразумева подршку детету у одрастању у биолошкој породици, кроз рад са свим члановима породице. Дечије село је носилац два пројекта, за подршку породици: „Јачање породице“ и „Подршка породици у кризи“.

„Јачање породице“ постоји као пројектна активност од 2012.године и пружа свеобухватну подршку породици до нивоа самосталне бриге родитеља/старатеља о свом детету. Препознат од стране Републичког завода за социјалну заштиту, ресорног Министарства и Уницеф организације као добар модел рада са породицама, пројекат „Јачање породице“ је био основа за покретање паралелног сродног пројекта „Подршка породици у кризи“ (од септембра 2013.године).

Пројекат „Подршка породици у кризи“ подразумева рад са породицама које се налазе у кризним ситуацијама, усмерен је на оснаживању капацитета породице у циљу подршке деци у одрастању. Разлика измедју ова два пројекта је у дужини трајања подршке и нивоу процене ризика од издвајања.

Активности оба пројектна тима огледају се у редовним кућним посетама породици, сачињавању плана рада са породицом, приступању реализацији плана уз исцрпну мобилизацију ресурса којим друштвена заједница располаже.

 
Facebook IconTwitter Icon