Јединице за подршку деци у кривичном поступку

jedinice-za-podrsku-header

У Дечијем селу је оформљен тим за подршку деци жртвама или сведоцима у кривичном поступку. У саставу јединице се налази већи број стручних радника, који су за обављање посла прошли одговарајуће специјалне едукације за рад са овом посебно осетљивом групацијом деце – жртава.

Јединице су настале у оквиру ИПА Пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, које финанисра Европска унија, а споровди УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Јединице се налазе у четири града: Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду и функционишу на регионалном нивоу. Улога јединице је замишљена као вид подршке тужилаштву, Центрима за социјални рад, полицији односно, свима на територији која припада Апелационом суду града Новог Сада.

Циљ пројекта је да се путем развоја нових услуга допринесе побољшању положаја детета. Такође, реализација пројекта допринеће и трансформацији резиденционалних установа социјалне заштите у центре за подршку породици. Реализацијом пројекта „Заштита деце жртава или сведока у кривичном поступку“ желимо да обезбедимо подршку деци жртвама кривичних дела на начин који је у складу са домаћим прописима и међународним стандардима.

Ова услуга за циљ има да се у пракси поштују законске одредбе везане за саслушање деце како би се избегла секундарна виктимизација, али и да допринесу лакшем и бржем опоравку деце након проживљеног трауматског искуства.

Улога јединице је четворострука:

Прва улога: Информисање детета и породице са:

  • Судским поступком, лицима која учествују у поступку и њиховим улогама
  • Изгледом простора у коме се даје исказ и опремом која се користи том приликом
  • Могућим психолошким реакцијама и динамиком опоравка после трауматичног догађаја и самог судског поступка

Друга улога: Подршка органу поступка приликом узимања исказа:

  • Припрема детета пре саслушања – како би било спреминије за давање исказа
  • Утврђивање способности детета да разликује истину од лажи
  • Прилагођавање комуникацијске терминологије узрасном и интелектуалном стадијуму детета
  • Омуогућавање да се са дететом поступа у складу са његовим узрастом, уз охрабривање детета да изнесе што већи број детаља о догађају

Трећа улога: Форензички интервију

  • Пружање стручне подршке органу поступка у спровођењу форензичког интервијуа, у циљу прибављања што квалитетнијег исказа

Четврта улога: Саветодавна и терапијска подршка

  • Пружање подршке детету и упућивање на друге облике психолошке заштите и подршке с обзиром на тежину ситуације кроз коју су жртве прошле

Контакт особе:

Бојана Танкосић, 060/446-088, bojanatankosic@yahoo.com
Ана Видовић, 060/7177-442, ana.vidovic81@gmail.com


jedinice-za-podrsku

 
Facebook IconTwitter Icon