”Опобај се, отвори се”

Амбасада Норвешке из средстава фонда Амбасаде подржала је реализацију пројекта Опробај се, отвори се. Пројекат ”Опобај се, отвори се” у себи укључује спотско-рекреативне активности, активности у Музеју Војводине, обуке о савременим вештинама, обуке о старим занатима намењене за све штићенике Села.

Деца и млади који одрастају у институционалном окружењу лишена су многих здравих, оптималних утицаја на развој сопствене личности, пошто су им често недоступни материјални и хумани ресурси ширег окружења, иначе врло приступачни вршњацима који одрастају у природном, породичном окружењу.

Емоционално хаотична и болна искуства из породице порекла, или хранитаљске породице(а) компликују и отежавају процес развоја њихових младих личности, односно потпуног и целовитог идентитета, као и интегритета личности. Одговори на питања идентитета као што су “Одакле сам , ко сам, куда идем?” скоро по правилу су дифузни, нејасни, одговарају полуистинама и кулминирају незадовољством собом, неретко резигнацијом-нарочито у фази адолесценције.

Реализацијом овог пројекта омогућено је да деца и млади током целе године похађају часове пливања, аквабика, клизања, који су добрим делом терапијског карактера и усмерени су на одбацивање потиснутих емоција, нарочито код злостављане деце и младих, као и код оних који су грубо занемарени. Исто тако, ове активности усмерене су на успостављање телесне координације код млађе деце и пубертетлија, који се налазе у експозији раста и развојне некоординације. У оквиру спортских активности, деца ће имати прилику да похађају и програме фудбала, кошарке, одбојке, хип-хопа, као и разноврсне спортске активности по слободном избору усмерене на консолидовање спортског духа код деце и младих, успостављање другарских и пријатељских релација, дружења и суживота у заједници.

Једна од активности укључених у пројекту је и шах. Код ове вештине усмерени су, како на дисциплину мисаоних процеса (аналитичко-синтетичког типа), тако и развој креативности и повећање социјалне компетентности у непосредним контактима са децом из отворене средине.

У оквиру активности у Музеју Војводине осмишљене су радионице уметничког, историјског и креативног типа (које по садржају прате актуелне музејске поставке) и имају за циљеве упознавање са културном баштином овог поднебља, али и дружење са вршњацима из отворене средине. Такође, у оквиру активности, обрађују се и теме из археологије, историје, историје уметности, етнологије и музеологије са циљем да деца прошире и продубе своја знања и стекну вештине везане за ове области. Активност је планирана са групом деце из отворене средине, махом из функционалних породица и које имају, поред креативне и едукативне, и инклузивну компоненту.

Трећа активност обухвата обуке у савременим вештинама које обухватају курс обуке на компјутерима, вожњу аутомобила, курсеве страних језика и језика националих мањина (енглески, француски, грчки, словачки) у циљу припреме за запошљавање и самосталну егзистенцију, односно лакшег проналажења посла и стицања веће професионалне компетентности. Обогаћивање личног идентитета нарочито је индикативно код деце која припадају националним мањинама и имају снажну природну потребу да се укорене у свом природном идентитету.

 
Facebook IconTwitter Icon