Подршка породици у кризи

Пројекат Подршка породици у кризи у својој основи пружа услуге породичног сарадника који је задужен за унапређење капацитета породице. Ова услуга подразумева интезивну подршку у трајању од шест месеци.

Глави циљеви овог пројекта су:

  1. Спречавање измештање деце из природних породица
  2. Подршка повратку детеа у породицу
  3. Превенција И занемаривана И злостављања деце у породицама
  4. Унапређење капацитета родитеља кроз стицање нових знања и вештина у области родитељства

У свом раду породични сарадник ослања се на доступне ресурсе у заједници како би остварио жељене циљеве, као и оснажио породицу да користи циљеве услуге.

 
Facebook IconTwitter Icon