Породични сарадник

“Породица, као природна средина за раст и благостање дјеце треба добити неопходну заштиту и помоћ да би могла у потпуности преузети своју одговорност унутар заједнице.”

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство правде уз подршку Уницефа и у сарадњи са установама за децу без родитељског сатарања, међу којима је и Дечје село Сремеске Каменице раде на имплементацији пројекта “Породични сарадник за подршку породицама деце са сметњама у развоју“.

Пројекат “Породични сарадник за подршку породицама деце са сметњама у развоју” реализује се у општинама Јужнобачког округа и има за циљ да се спречи измештање деце са сметњама у развоју из биолошких породица. С обзиром да руралне средине немају довољно ресурса за рад са остељивим групама, наш рад смо усмерили превасходно на сиромашне територије. Тренутно обухватамо 17 породица из руралних средина (Врбас, Бачки Петровац, Бач, Жабаљ, Бечеј, Србобран) и 5 породица из Новог Сада.

Активности подразумевају и укљученост осталих партнера у заједници који могу дати свој допринос да се овим породицама помогне и обезбеди бољи квалитет живота.

Деци и родитељима се пружа свеобухватна и континуирана подршка. Активности су усклађене са потребама деце и родитеља, а огледају се кроз:

  • Психолошку подршку и саветовање (решавање свакодневних проблема и организовање породичног живота са дететом са сметњама у развоју, препознавање вештина и талената код деце, како правилно подстицати и усмеравати развој детета са сметњама у развоју…)
  • Подршку у здравственој заштити (информисање породице о установама и службама у заједници које могу бити од помоћи, саветодавни рад са члановима породице о важност редовног одлазака на контроле, организовање предавања на тему здравствене заштите…)
  • Едукативна подшрка (додатна подршка у учењу, сарадња са школама и предшколским установама, набавка школског материјала)
  • Психосоцијална подршка (проширивање социјалне мреже породице, повезивање породице са услугама које се нуде у локалу, укључивање родитеља и деце на бесплатне спортске, рекреативне и културне активности, посредовање код других институција које чине мрежу подршке а дају свој допринос побољшању квалитета наших породица…)

Породични сарадници раде на терену:

  • У дому породице, са родитељима, децом и свим важним особама за дете и породицу
  • У локалној заједници: са образовним системом, са здравственим установама, установама социјалне заштите, органима локалне самоуправе, јавним службама, спортским и културним организацијама, различитим хуманитарним организацијама и удржењима грађана

Подршка је интензивна јер је породични сарадник увек доступан, присутан и заједно са родитељима, децом и свим битним актерима, континуирано и доследно подржава породицу у остваривању жељене промене у животу породице и детета.

Контакт особе:

Никица Ћук, мастер педагог / nikica.cuk@gmail.com

Даница Копања, дипл. психолог / danica0302@yahoo.com

porodicni-saradnik

 
Facebook IconTwitter Icon