Jавнa набавкa радова на текућем одржавању објеката – набавка и уградња ПВЦ столарије

Конкурсна документација за радове за уградњу ПВЦ столарије 2020

Позив за доостављање понуде за радове на замени ПВЦ столарије 2020

Odluka o dodeli ugovora PVC

 

Comments are closed.

Facebook IconTwitter Icon