Vreme za sebe

Projekat „Vreme za sebe“ podrazumeva organizovanje svakodnevnih radionica za decu iz Dečjeg sela i decu iz projekta „Podrška porodici“. Deca iz bioloških porodica koje su uključene u programe vidno su ugrožena, pa nekad i higijenksi zapuštena, izložena velikom broju rizika i prepreka u ostvarivanju svojih prava.

Cilj projekta „Vreme za sebe“ jeste da deca provode slobodno vreme na organizovan i kvalitetan način. Za roditelje dece iz porodica je važno da imaju vremena za radno angažovanje kako bi ostvarili dodatne izvore prihoda i na taj način zadovooljili osnovne potrebe svoje dece. Svakodnevno održavanje radionica se pokazalo kao veoma važno za svu decu posebno onu iz porodica koja najveći deo dana provode neorganizovamno za svoj uzrast. Dolaskom na radionice slobodno vreme ovih mališana je struktuirano na kvalitetniji i organizovaniji način.

Roditelji imaju više vremena za obavljanje administrativnih poslova i traženje zaposlenja. Radove koje prave na radionicama deca međusobno razmenjuju i nose u svoje vaspitne grupe, kao i u svoje porodice. Sopstvene kreacije i finalni proizvodi pružaju posebno zadovoljstvo deci na radionicama. Pored kreativnih radionica održavaju se edukativne radionice na različite teme (dečja prava, tehnike učenja, organozovanje slobodnog vremena,kako voditi diskusiju…). Organizuju se različite kulturne i sportske aktivnosti (odlazak u bioskop, pozorište, odlazak u adrenalin park, rum, plivanje…). Sve ove aktivnosti vode ka socijalnom uključivanju i povezivanju sa društvenom zajednicom.

Finansijska sredstva za ovaj projekat obezbeđena su na Donor sajmu socijalne zaštite održanom u Beogradu septembra meseca 2014. godine u organizaciji FICE Srbija. Tom prilikom potpisan je ugovor o donarastvu sa Delta Fondacijom iz Beograda.

 
Facebook IconTwitter Icon