ЈАВНА НАБАВКА Радови на текућем одржавању објеката – замена кровног покривача на објектима у Дечјем селу – ОП ЈН 10/2020

Измене конкурсне документације I

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РОКУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Comments are closed.

Facebook IconTwitter Icon