Kategorija: Javne nabavke

Pravilnik o Javnim nabavkama

PRAVILNIK


Plan Javnih nabavki za 2023

plan javnih nabavki 2023


Godišnji plan javnih nabavki za 2021.

Godišnji plan javnih nabavki za 2021. godinu


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке


ЈАВНА НАБАВКА Радови на текућем одржавању објеката – замена кровног покривача на објектима у Дечјем селу – ОП ЈН 10/2020

Позив за достављање понуде радови на замени кровног покривача konkursna dokumentacija замена кровног покривача 2020


УСКЛАЂЕН ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Усклађен Годишњи план јавних набавки за 2020. годину са новим законом


ЈАВНА НАБАВКА ЛЕТОВАЊЕ ДЕЦЕ У 2020. Услуге хотелског смештаја ЈН МВ 8/2020

Позив за достављање понуда за летовање деце у 2020 Конкурсна документација летовање деце у 2020.


Jавнa набавкa радова на текућем одржавању објеката – набавка и уградња ПВЦ столарије

Конкурсна документација за радове за уградњу ПВЦ столарије 2020 Позив за доостављање понуде за радове на замени ПВЦ столарије 2020 Odluka o dodeli ugovora PVC OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 


ЈАВНА НАБАВКА ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ КОРИСНИКА ЈН МВ 2/2020

Позив за достављање понуда за материјал за одржавање чистоће 2020 Конкурсна документација за материјал за одржавање чистоће 2020  Odluka o dodeli ugovora


ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ 7/2020 Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом оригиналних резервних делова

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Позив за достављање понуда за одржавање возила у 2020 Конкурсна документација одржавање возила за 2020 Odluka o dodeli ugovora JN MV 7 2020


Facebook IconTwitter Icon