Dečije selo danas

decije-selo-danas

Ovde možete preuzeti: Selo 2014.

U najlepšem delu starog parka Sremske Kamenice, naslonjenim na obalu Dunava odabran je predivan prostor na kome je izgrađeno posebno selo. Prirodni ambijent, arhitektonski uređen tako da stvara osećaj parka prirode sa dva niza slikovitih kućica crvenih krovova poređanih u krug čine skladnu kompoziciju sela.

Brigu o deci svakodnevno, 365 dana u godini, vode vaspitači, negovateljice i stručni radnici različitih profila (socijalni radnik, pedagog, psiholog, defektolog..). Tretman za dete planira se sa zajedno sa Centrima za socijalni rad. Od svog samog osnivanja Dečije selo od osnivanje umreženo je u sistem socijalne zaštite Republike Srbije.

Kvalitetna zaštita za decu podrazumeva multisektorsku saradnju i multidisciplinaran pristup uz uključivanje drugih aktera van sistema socijalne zaštite. U prvom redu tu se uključuju obrazovni i zdravstveni sistem. Veliki doprinos stvaranju stimulativne sredine daju različite nevladine organizacije, na primer udruženje “Košnica” koje je za decu iz sela tokom godina organizovalo časove plivanja i klizanja, kao i letnje kampove.
Život, odrastanje i rad sa decom i mladima odvija se na više lokacija.

 • U Sremskoj Kamenici, na površini od 3ha nacionalnog parka Fruška gora , smešteno je 15 visokostandardnih objekata od kojih je 12 kuća namenjenih za živet deca i mladi, dok su ostali objekti namenjeni za rad Dečijeg sela.
  Organizacija rada je postavljena na način da je svaka kućica posebna porodica u kojoj su odnosi izmedju dece- odnosi starijih i mlađih braća i sestara. Oni se druže i međusobno pomažu jedni druge i posle izlaska iz Dečjeg sela.
 • U urbanom delu grada Novog Sada selo poseduje 6 konfornih stanova i kuću sa dva stana. Taj prostor je namenjen mladima koji su na putu osamostaljivanja, kao i mladima koji studiraju na univerzitetima u gradu. Svi navedeni objekti koji se nalaze u okviru izdvojenog dela Dečijeg sela su dobijeni donatorskim sredstvama ili testamentalnim nasleđem. Ovaj Program nazvan je ”Kuća na pola puta” i prvi je kao takav osmišljen u našoj zemlji.
  Pored navednih objekata za smestaj i rad dece i zaposlenih , Dečije Selo poseduje i vikend kuću nedaleko od grada koja je namenjena za programske aktivnosti mladih tokom cele godine.

Kuća na pola puta

Program “Kuća na pola puta” je jedan od najvažnijih alternativnih programa zaštite za mlade koji je Dečje selo osmislilo još 1995. godine kao odgovor na pitanje gde posle završetka profesionalnog osposobljavanja i napuštanja zaštite. Ovim programom se omogućava mladim osobama koje su dugo godina boravile u selu a završili srednju školu ili nastavili školovanje pomogne da se postepeno osamostale i preuzmu potpunu odgovornost za samostalan život. Koncept programa podrazumeva egzistencijalnu i psihološku podršku do samostalnog organizovanja života koji se bazira na vrednostima sopstvenog rada.

Počelo je skromno sa jednim stanom koji je bio poklon, da bi nakon toga podrškom Međunarodne organizacije Dečijih sela i građana Novog Sada došlo do šest konfornih stambenih celina i jednom kućom sa dve odvojene celine sa ukupnim kapacitetom od 28 mesta. Ovi kapaciteti omogućavaju mladiima produženje boravka do dve ili tri godine, u zavisnosti od njihovih potreba.

Osnovne karakteristike programa “Kuća na pola puta”:

 • Mladi su uključeni u program profesionalne obuke koje podrazumeva praktično osposobljavanje za samostalan život.
 • Mladi su uključeni u aktivnosti za ovladavanjem važnim pragmatičnim veštinama (polaganje vozačkog ispita, škole stranih jezika, škole kompjutera) radi lakšeg zapošljavanja ali i drugim aktivnostima neophodnim za samostalan život.
 • Prenošenje i razvijanje modela socijalnih i životnih veština na mlade koji se odnose na planiranje, pravnu regulativu, novčana sredstva, domaćinstvo, međusobne odnose, posao i odnos prema sebi.
 • Postizanje dinamičnog balansa između slobode i odgovornosti
 • Egzistencijalna i psihološka podrška
 • Formiranje socijalne mreže podrške i organizovana priprema za samostalan život
 • Saradnja sa lokalnom sredinom u vezi zapošljavanja kao i rešavanja pravne regulative
 • Savetodavni rad sa mladima dok su u programu i po izlasku iz programa
 • Saradnja sa poslodavcima kod kojih su zaposleni
 
Facebook IconTwitter Icon