Podrška porodici u krizi

Projekat Podrška porodici u krizi u svojoj osnovi pruža usluge porodičnog saradnika koji je zadužen za unapređenje kapaciteta porodice. Ova usluga podrazumeva intezivnu podršku u trajanju od šest meseci.

Glavi ciljevi ovog projekta su:

  1. Sprečavanje izmeštanje dece iz prirodnih porodica
  2. Podrška povratku detea u porodicu
  3. Prevencija I zanemarivana I zlostavljanja dece u porodicama
  4. Unapređenje kapaciteta roditelja kroz sticanje novih znanja i veština u oblasti roditeljstva

U svom radu porodični saradnik oslanja se na dostupne resurse u zajednici kako bi ostvario željene ciljeve, kao i osnažio porodicu da koristi ciljeve usluge.

 
Facebook IconTwitter Icon