Porodični saradnik

“Porodica, kao prirodna sredina za rast i blagostanje djece treba dobiti neophodnu zaštitu i pomoć da bi mogla u potpunosti preuzeti svoju odgovornost unutar zajednice.”

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo pravde uz podršku Unicefa i u saradnji sa ustanovama za decu bez roditeljskog sataranja, među kojima je i Dečje selo Sremeske Kamenice rade na implementaciji projekta “Porodični saradnik za podršku porodicama dece sa smetnjama u razvoju”.

Projekat “Porodični saradnik za podršku porodicama dece sa smetnjama u razvoju” realizuje se u opštinama Južnobačkog okruga i ima za cilj da se spreči izmeštanje dece sa smetnjama u razvoju iz bioloških porodica. S obzirom da ruralne sredine nemaju dovoljno resursa za rad sa osteljivim grupama, naš rad smo usmerili prevashodno na siromašne teritorije. Trenutno obuhvatamo 17 porodica iz ruralnih sredina (Vrbas, Bački Petrovac, Bač, Žabalj, Bečej, Srbobran) i 5 porodica iz Novog Sada.

Aktivnosti podrazumevaju i uključenost ostalih partnera u zajednici koji mogu dati svoj doprinos da se ovim porodicama pomogne i obezbedi bolji kvalitet života.

Deci i roditeljima se pruža sveobuhvatna i kontinuirana podrška. Aktivnosti su usklađene sa potrebama dece i roditelja, a ogledaju se kroz:

  • Psihološku podršku i savetovanje (rešavanje svakodnevnih problema i organizovanje porodičnog života sa detetom sa smetnjama u razvoju, prepoznavanje veština i talenata kod dece, kako pravilno podsticati i usmeravati razvoj deteta sa smetnjama u razvoju…)
  • Podršku u zdravstvenoj zaštiti (informisanje porodice o ustanovama i službama u zajednici koje mogu biti od pomoći, savetodavni rad sa članovima porodice o važnost redovnog odlazaka na kontrole, organizovanje predavanja na temu zdravstvene zaštite…)
  • Edukativna podšrka (dodatna podrška u učenju, saradnja sa školama i predškolskim ustanovama, nabavka školskog materijala)
  • Psihosocijalna podrška (proširivanje socijalne mreže porodice, povezivanje porodice sa uslugama koje se nude u lokalu, uključivanje roditelja i dece na besplatne sportske, rekreativne i kulturne aktivnosti, posredovanje kod drugih institucija koje čine mrežu podrške a daju svoj doprinos poboljšanju kvaliteta naših porodica…)

Porodični saradnici rade na terenu:

  • U domu porodice, sa roditeljima, decom i svim važnim osobama za dete i porodicu
  • U lokalnoj zajednici: sa obrazovnim sistemom, sa zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, organima lokalne samouprave, javnim službama, sportskim i kulturnim organizacijama, različitim humanitarnim organizacijama i udrženjima građana

Podrška je intenzivna jer je porodični saradnik uvek dostupan, prisutan i zajedno sa roditeljima, decom i svim bitnim akterima, kontinuirano i dosledno podržava porodicu u ostvarivanju željene promene u životu porodice i deteta.

Kontakt osobe:

Nikica Ćuk, master pedagog / nikica.cuk@gmail.com

Danica Kopanja, dipl. psiholog / danica0302@yahoo.com

porodicni-saradnik

 
Facebook IconTwitter Icon