Kategorija: 2018

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ КОРИСНИКА ЈН МВ 2/2018

Odluka o dodeli ugovora JN MV 2 Позив за достављање понуда за материјал за одржавање чистоће 2018 Конкурсна документација за материјал за одржавање чистоће 2018 PITANJA i ODGOVORI I Izmene konkusne dokumentacije I Obaveštenje o produženju roka


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Набавка и монтажа опреме за централну кухињу ЈН МВ 11/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОУДА – ПРИЈАВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II doc ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I Позив за достављање понуда опрема за централну кухињу 2018 Конкурсна документација опрема за централну кухињу 2018


ЈАВНА НАБАВКА НАБАВКА КОМБИ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЈН МВ 10/2018

Конкурсна документација за набавку путничког возила Позив за набавку путничког возила


Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan JN za 2018.


ЈАВНА НАБАВКА набавка и уградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара ОП ЈН 9/2018

Позив за испостављање понуде за испоруку и уградњу система за дојаву пожара 2018 Конкурсна документација за набавку јављача пожара 2018


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА Летовање деце – услуге хотелског смештаја ЈН МВ 8/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом оригиналних резервних делова ЈН МВ 7/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА Летовање деце-услуге хотелског смештаја ЈН МВ 8/2018

Конкурсна документација letovanje dece 2018 Позив за достављање понуда za letovanje dece 2018


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом оригиналних резервних делова

Конкурсна документација одржавање возила за 2018 Позив за достављање понуда за одржавање возила у 2018.


ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ОП ЈН 5/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.4. Odluka o dodeli ugovora (1) Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1.6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija1.8 .Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1.9. PITANJA i ODGOVORI II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava Izmene konkusne dokumentacije I PITANJA i ODGOVORI

Opširnije


Facebook IconTwitter Icon