ЈАВНА НАБАВКА Радови на текућем одржавању објеката – замена кровног покривача на објектима у Дечјем селу – ОП ЈН 10/2020

Позив за достављање понуде радови на замени кровног покривача

konkursna dokumentacija замена кровног покривача 2020

 

Comments are closed.

Facebook IconTwitter Icon