Kategorija: Javne nabavke

ЈАВНА НАБАВКА горивo за моторна возила и за радне машине

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Odluka o dodeli ugovora JN MV 6 2019 Конкурсна документација за гориво за 2019 Позив за испостављање понуде за гориво за 2019


ЈАВНА НАБАВКА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА 2019 ЈН МВ 1/2019

Конкурсна документација осигурање имовине и лица за 2019 Позив за испостављање понуде за осигурање имовуине и лица za 2019 Odluka o dodeli ugovora JN MV 1 2019


Јавна набавка здравствена заштита запослених и анализе здравствене исправности намирница ЈН МВ 4/2019

Konkursna dokumentacija zdravstvena zaštita i analize за 2019 Poziv za ispostavljanje ponude za zdravstvenu zaštitu i analize за 2019 Odluka o dodeli ugovora za JN MV 4 2019


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU Godišnji plan javnih nabavki za 2019.godinu


ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ КОРИСНИКА ЈН МВ 2/2018

Odluka o dodeli ugovora JN MV 2 Позив за достављање понуда за материјал за одржавање чистоће 2018 Конкурсна документација за материјал за одржавање чистоће 2018 PITANJA i ODGOVORI I Izmene konkusne dokumentacije I Obaveštenje o produženju roka


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Набавка и монтажа опреме за централну кухињу ЈН МВ 11/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОУДА – ПРИЈАВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II doc ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I Позив за достављање понуда опрема за централну кухињу 2018 Конкурсна документација опрема за централну кухињу 2018


ЈАВНА НАБАВКА НАБАВКА КОМБИ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЈН МВ 10/2018

Конкурсна документација за набавку путничког возила Позив за набавку путничког возила


Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan JN za 2018.


ЈАВНА НАБАВКА набавка и уградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара ОП ЈН 9/2018

Позив за испостављање понуде за испоруку и уградњу система за дојаву пожара 2018 Конкурсна документација за набавку јављача пожара 2018


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА Летовање деце – услуге хотелског смештаја ЈН МВ 8/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 


Facebook IconTwitter Icon